22 de desembre 2011

Un boscdel bosc de la memòria
sempre en surts malferit

Francesc Garriga Barata, d’un poema inèdit que va recitar a la presentació de Ragtime (La Central, 20.12.2011)