14 de desembre 2017

Laberints


«¶ Tots els laberints porten al final del laberint. Però el final del laberint és el començament del laberint: del mateix, ¿d’un altre? ¶ No, no n’hi ha cap altre. No hi ha sinó el laberint que porta a l’embolic de la mort.¶»

Josep Palàcios, El laberint i les nostres ombres en el mur (a La imatge, vol. I)