04 de setembre 2014

Bateria


EL RECITAL 

El poeta fa un recital acompanyat per un bateria.
En començar hi ha vint espectadors.
Després, deu.
Després, cinc.
Després, tres.
Després, un, que s'aixeca i diu:
- Vol fer el favor de callar, que no
em deixa sentir la música!

Joan Brossa, Passat festes