12 de setembre 2014

Signe de victòria


«Però la derrota dels poetes és el seu signe de victòria.»

Felip Demaldé, Un mur de paraules (pròleg a Cilici, de Jaume C. Pons Alorda)