13 de juny 2022

Junts fa més fàsticLa multitud
és un lloc
on no creixerà
mai res.

Martí Sales, Huckleberry Finn