10 de febrer 2010

Geografia emocional


El ròssec del llapis:
el nen acotat a la llibreta
aprèn el misteri de parlar i oir
dins del seu silenci.

Llegir i escriure obren la closca
que mai més no serà obscura
des de llavors no em sé
sense literatura.