03 de setembre 2013

Plató ja ho va dir


"Ja ho va dir Plató: si els homes, en comptes de ser, per regla general, pobres i rucs, fossin rics i savis no hi hauria problema."

Francesc Pujols, del llibre Francesc Pujols per ell mateix d'Artur Bladé i Desumvila