20 de febrer 2014

El sentit de la propietat


«Qui diu que no té el sentit de la propietat, ment o s'enganya a ell mateix, perquè aquest sentit tothom el té. Allò que molts no tenen és la propietat. I ací rau el mal.»
Francesc Pujols, del llibre Francesc Pujols per ell mateix d'Artur Bladé i Desumvila