15 d’abril 2014

Religió


VISTA FRONTAL

Ficant les mans a les ferides per
comprovar si són certes: remenant-les
fins a fer-ne brillar l’icor dels mots
sacerdotals: la gran mirada de
la hiena que somriu: religió.

Jordi Domènech, Obra poètica 1971-2002