30 de juny 2014

Pluja


I què en fas de la pluja?

Ordenar gotes als vidres
jugar a fer rius amb el dit.

Una manera d’explicar-se:
escriure amb l’aigua lletres inventades.