09 d’octubre 2015

Una heura


En aquest quarto, la calç de les parets
marca el setembre del matí a les sis;
jo no tenc hora, tu; jo tenc una heura sembrada
per mi a l’altre costat de la finestra: escric.

Blai Bonet, fragment del poema Carn Batejada (a Poesia Completa)