06 d’abril 2016

Antena


Aparell

De la vida, no he entès res.
Però no me la torneu a explicar.
Deu ser cosa de l’antena.

Antonina Canyelles, Nus baixant una escala