12 de maig 2016

Guanyar-se la vida?


«Com deia Francesc Pujols, «L’altra vida no és com aquesta, que, a més de ser tan trista, ens l’hem de guanyar». Haver-se de guanyar la vida és un desastre i això és el que provoca tots els altres desastres. ¿Per què ens hem de guanyar una vida que ningú no ha demanat?».

Pau Riba, La revolució que ara toca