08 de juliol 2016

Esquelets


baixada la marea
el paradís
es descobreix femer
exposant
les carcasses
de les nostres fams
ara esquelets
de vexada nuesa
a la intempèrie
dels elements

Maria Antònia Massanet, Kiribati