09 d’agost 2016

La gènesi d'un esperit


«La gènesi d’un esperit: 1, estupefacció; 2, ironia; 3, entusiasme.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]