02 de setembre 2016

Esfondraments


no és prou el llenguatge
per dir tots els buits i silencis
que ens corsequen.
No s’han inventat les lletres
per confegir el significat
de tots els esfondraments
que ens devoren.
Al ventall de fonemes
li falten sons que diguin
l’ofec de tanta malura.
On hi trobareu forats
no hi busqueu sintaxi

Maria Antònia Massanet, Kiribati