08 de març 2017

Pedant


«Un pedant és un home de mal pair intel·lectual.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]