14 de juliol 2017

Filferros


LA LLUNA entre filferros, clara.
Filferros.
El filferro de la llum,
el filferro del telèfon...
Una estrella sobre un fanal,
sembla que reposi, immòbil, lenta.
Quotidiana virtut de baixar els fems al carrer,
de vespre.

Andreu Vidal, Xicraini, nit de portes cremades