12 de desembre 2017

Individualitzar


«El savi generalitza, l’artista individualitza.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]