23 de desembre 2013

La mesura


La felicitat

s’hauria de mesurar

en metres cúbics d’intimitat

física i mental.