03 de gener 2014

La poesia segons Marc Romera


“Entenc la poesia com l’ofici de dir les coses mentint, encara que siguin veritat.”

Marc Romera