11 de juliol 2014

Ermitans


El que mai no comprendré
són els frares i les monges.
Si, en canvi, els ermitans.
Uns defugen la comuna,
per entrar en una altra més
virulent i viciosa.
Els que tornen ermitans
sembla que només en fugin. 


Miquel Bauçà, Els estats de connivència