02 de març 2015

No és tant...


No és tant la queixa com la decepció.
Mires de lluny
tornes al paper
intentes que els terrats mereixin
el gest solitari del desgast.

El meu marge no vol
la mentida dels arbres
ni els draps podrits de les banderes.