28 d’abril 2017

No ens han sentit


INSTANT

és necessari i forçós seguir gastant més paraules
perquè encara no ens han sentit
o si ens han sentit s'han tapat finament les orelles
o n'han sentits massa que duien fang a la boca
perquè han posat massa floritures al que no és per florir.

Andreu Vidal, Xicraini, nit de portes cremades