13 d’abril 2017

Novel·la


«Quan una veritat depassa les cinc línies, és una novel·la.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]