02 de juny 2017

avui, ahir


s’acaben les metàfores,
les mans amables, les disfresses càndides.

i el vi ja és vi
i el pa ja és pa.

reconquerir l’acompliment dels somnis?
l’avui és tot l’ahir que et pots permetre.

Francesc Garriga Barata, Swing

Foto: obra de Ferran Garcia