06 de juny 2017

No ser patriota


«En el fons de tot patriotisme sempre hi ha la guerra: vet aquí perquè no sóc patriota.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]