08 de febrer 2018

Els nostres mals


"Esper el dia que desapareguin tots els Estats, perquè aquest dia desapareixeran tots els nostres mals."

Blai Bonet, a l'entrevista de F. Rotger (El dia del Mundo, 7.2.1993)