07 de febrer 2018

Fer nens


El més lleig del món modern
són els blocs dels habitatges,
no per la construcció,
ans perquè s'hi encabeixen
les parelles per fer nens.
Avui ja podríem fer-los 
de manera molt millor
en un sol palau de vidre. 


Miquel Bauçà, Els estats de connivència