08 de març 2018

L'escena del crim


488

El poeta sempre torna a l’escena del crim.

Josep-Ramon Bach, L’enunciat