28 de juny 2010

Consell decent


Qui no té res a dir que res no digui
el silenci és pes en or, és una joia
el xerrar per no callar, la paranoia
de voler ser melic, cràter i ciri.