01 de juliol 2010

Patriotisme


“El patriotisme és la disposició de matar i de deixar-se matar per motius trivials”

Bertrand Russell