17 d’agost 2015

Perfils


Parlen perfils d’edificis vençuts
murs despullats
vestigis d’escales
colors
ombres d’armaris.

Cap runa no és apòcrifa.

Esvorancs de pica
taquigrafien els habitants del buit.

Interlineats de sabates perdudes
potes de taula amputades
lleixes un dia essencials
alimenten les herbes del ciment.

Els morts
són habitacions buides quan passeges.