25 de març 2016

Ofrena


en arribar l’apocalipsi
els poetes seran
els primers sacrificats.
Ofrenats en l’extensió
de tota la seva inutilitat

Maria Antònia Massanet, Kiribati