08 de juny 2016

Com una ombra


7.

passa com una ombra
a través de

amb la perdurable
fugacitat del que no

boirosa figura
entrevista entre

                                    presagi de


Andreu Vidal, Necròpsia