22 de juny 2016

Maleducat«Prefereixo ser maleducat que banal.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]