19 de juny 2018

Austeritat


«Austeritat és una de les paraules que estan en joc, avui, en la cruïlla de decisions col·lectives dels nostres temps. Lluny de l’austeritat com a valor ètic, com a posició anticostumista, decreixentista i respectuosa amb el medi ambient, l’austeritat que s’invoca per assegurar la sostenibilitat del sistema funciona com una màquina de retallar la despesa pública i de reduir les expectatives d’una bona vida a condició de privilegi. Dit más directament: es tracta del reajustament dels marges d’una vida digna.»

Marina Garcés, Nova il·lustració radical