13 de juny 2018

Generalitzar


«Res no ensenya més bé a generalitzar que tenir alguns vicis.»

Jules Renard, Els burgesos són sempre els altres. Del Diari de Jules Renard (1887-1910) [Selecció i traducció d’Antoni Clapés]