03 d’agost 2018

Si ets mort


SI ETS MORT

Si ets mort no és greu, és que
et posen a la pila del greix
i seràs més que tu, un brot,
una enveja, un confit.

A la font del Conte, un vaset d’alumini
aigua fresca amb anissos. Si et mors
no és greu, que
els garrofers, ells, tots, ho faran per tu,
això, això que no se sap. mentrestant
sabó.

Mentrestant sabé. Les bestioles
ho faran per tu, si et mors rai!
La roda dentada autosuficient
funciona amb independència de l’error.

Màrius Sampere, Dèmens