21 de juliol 2015

Comèdia


Comèdia mediocre la que representem,
només vàlida
al moment d’estimbar-se.

Josep Elias, Ideari a la recerca de la fruita tendra