15 de juliol 2015

Grups


 “Todos los grupos son horribles”


Samuel Beckett, Lettres, 1929-1940 (Citat per Vila-Matas a l’article Un Beckett destructor, El País, 02.09.2014)