07 de maig 2010

D'això...


Dubtaré fins el darrer d’això
de dallonses no me’n falten
aquell que va dir no sé què
se’n penedeix nosequantos.

No sé què dic ni sé com
són daixonses o romanços?
Ço té qualques imprecisions
(o unes quantes, més o manco).